โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

06:15
World Cup Women Qualification Europe
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
ไอร์แลนด์เหนือ (หญิง) ไอร์แลนด์เหนือ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 22 ก.ย. 2021

08:15
World Cup Women Qualification Europe
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

08:00
World Cup Women Qualification Europe
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
มาซิโดเนียเหนือ (หญิง) มาซิโดเนียเหนือ (หญิง)