โปรแกรมวันที่ 22 ก.ย. 2021

07:00
World Cup Women Qualification Europe
โคโซโว (หญิง) โคโซโว (หญิง)
นอร์เวย์ (หญิง) นอร์เวย์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 17 ก.ย. 2021

06:00
World Cup Women Qualification Europe
นอร์เวย์ (หญิง) นอร์เวย์ (หญิง)
อาร์เมเนีย (หญิง) อาร์เมเนีย (หญิง)