โปรแกรมวันที่ 29 พ.ย. 2021

09:00
บราซิล เซเรีย บี
โกยาส โกยาส
บรุสเก้ บรุสเก้
โปรแกรมวันที่ 23 พ.ย. 2021

13:00
บราซิล เซเรีย บี
กัวรานี กัวรานี
โกยาส โกยาส