โปรแกรมวันที่ 13 ก.ย. 2021

00:15
Taça De Portugal
Vila Real Vila Real
Tirsense Tirsense