โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

10:00
Serie D
ยาปิรันก้า AP ยาปิรันก้า AP
Fast Clube Fast Clube
โปรแกรมวันที่ 29 ส.ค. 2021

11:00
Serie D
Fast Clube Fast Clube
São Raimundo RR São Raimundo RR
โปรแกรมวันที่ 23 ส.ค. 2021

09:00
Serie D
Peñarol Peñarol
Fast Clube Fast Clube