โปรแกรมวันที่ 27 ต.ค. 2021

13:30
Friendly International Women
Canada W Canada W
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

09:00
Friendly International Women
Canada W Canada W
นิวซีแลนด์ (หญิง) นิวซีแลนด์ (หญิง)