โปรแกรมวันที่ 27 ต.ค. 2021

05:00
World Cup Women Qualification Europe
คาซัคสถาน (หญิง) คาซัคสถาน (หญิง)
ฝรั่งเศส (หญิง) ฝรั่งเศส (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

09:10
World Cup Women Qualification Europe
ฝรั่งเศส (หญิง) ฝรั่งเศส (หญิง)
เอสโตเนีย (หญิง) เอสโตเนีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 22 ก.ย. 2021

09:00
World Cup Women Qualification Europe
สโลวีเนีย (หญิง) สโลวีเนีย (หญิง)
ฝรั่งเศส (หญิง) ฝรั่งเศส (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

05:00
World Cup Women Qualification Europe
กรีซ (หญิง) กรีซ (หญิง)
ฝรั่งเศส (หญิง) ฝรั่งเศส (หญิง)