โปรแกรมวันที่ 22 ก.ย. 2021

06:30
World Cup Women Qualification Europe
สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง)
จอร์เจีย (หญิง) จอร์เจีย (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

05:30
World Cup Women Qualification Europe
สโลวาเกีย (หญิง) สโลวาเกีย (หญิง)
สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง)