โปรแกรมวันที่ 12 ก.ย. 2021

00:15
Taça De Portugal
Gondomar Gondomar
Salgueiros Salgueiros