โปรแกรมวันที่ 18 ม.ค. 2022

22:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
มาดูร่า ยูไนเต็ด มาดูร่า ยูไนเต็ด
โปรแกรมวันที่ 14 ม.ค. 2022

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
โปรแกรมวันที่ 7 ม.ค. 2022

22:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
Persiraja Banda Aceh Persiraja Banda Aceh
โปรแกรมวันที่ 11 ธ.ค. 2021

22:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอเซล่า ลามังกัน เปอเซล่า ลามังกัน
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
โปรแกรมวันที่ 7 ธ.ค. 2021

22:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
เปอซิปูร่า จายาปูร่า เปอซิปูร่า จายาปูร่า
โปรแกรมวันที่ 4 ธ.ค. 2021

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
พีเอสไอเอส ซะมารัง พีเอสไอเอส ซะมารัง
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
โปรแกรมวันที่ 28 พ.ย. 2021

22:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
โปรแกรมวันที่ 23 พ.ย. 2021

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
บายังคารา บายังคารา