โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

02:30
ฮังการี NB 1
วาร์ดา วาร์ดา
อูจเปสต์ อูจเปสต์
โปรแกรมวันที่ 2 ต.ค. 2021

08:00
ฮังการี NB 1
ฮอนเวด ฮอนเวด
วาร์ดา วาร์ดา
โปรแกรมวันที่ 27 ก.ย. 2021

02:15
ฮังการี NB 1
วาร์ดา วาร์ดา
เดเบรเซน เดเบรเซน
โปรแกรมวันที่ 22 ส.ค. 2021

06:15
ฮังการี NB 1
โมล วิดี้ โมล วิดี้
วาร์ดา วาร์ดา