โปรแกรมวันที่ 29 ก.ย. 2021

12:00
Segunda División
Independiente Independiente
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ย. 2021

08:00
Segunda División
Independiente Independiente
Deportes Valdivia Deportes Valdivia