โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

03:00
Asian Cup Qualification
Chinese Taipei Chinese Taipei
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

02:00
Asian Cup Qualification
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
Chinese Taipei Chinese Taipei