โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

04:00
กระชับมิตร
จอร์แดน จอร์แดน
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

05:00
กระชับมิตร
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน
Malaysia Malaysia
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

03:00
กระชับมิตร
สวีเดน สวีเดน
อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน