โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

03:00
UEFA Nations League
อิตาลี อิตาลี
เบลเยียม เบลเยียม
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

08:45
UEFA Nations League
เบลเยียม เบลเยียม
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
โปรแกรมวันที่ 9 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เบลารุส เบลารุส
เบลเยียม เบลเยียม
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เบลเยียม เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เอสโตเนีย เอสโตเนีย
เบลเยียม เบลเยียม