โปรแกรมวันที่ 27 ม.ค. 2022

23:10
WC Qualification Asia
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
เวียดนาม เวียดนาม