โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เอสโตเนีย เอสโตเนีย
เวลส์ เวลส์
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
เวลส์ เวลส์
โปรแกรมวันที่ 9 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
เวลส์ เวลส์
เอสโตเนีย เอสโตเนีย
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

03:00
WC Qualification Europe
เบลารุส เบลารุส
เวลส์ เวลส์
โปรแกรมวันที่ 2 ก.ย. 2021

06:00
กระชับมิตร
ฟินแลนด์ ฟินแลนด์
เวลส์ เวลส์