โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
ไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์เหนือ
โปรแกรมวันที่ 9 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์เหนือ
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
อิตาลี อิตาลี
โปรแกรมวันที่ 2 ก.ย. 2021

08:45
กระชับมิตร
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
กรีซ กรีซ