โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
โปรตุเกส โปรตุเกส
ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

09:15
กระชับมิตร
โปรตุเกส โปรตุเกส
กาตาร์ กาตาร์
โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

06:00
WC Qualification Europe
อาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน
โปรตุเกส โปรตุเกส
โปรแกรมวันที่ 5 ก.ย. 2021

06:45
กระชับมิตร
กาตาร์ กาตาร์
โปรตุเกส โปรตุเกส
โปรแกรมวันที่ 2 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
โปรตุเกส โปรตุเกส
ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์