โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
โครเอเชีย โครเอเชีย
สโลวาเกีย สโลวาเกีย
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
รัสเซีย รัสเซีย
สโลวาเกีย สโลวาเกีย
โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สโลวาเกีย สโลวาเกีย
ไซปรัส ไซปรัส
โปรแกรมวันที่ 5 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สโลวาเกีย สโลวาเกีย
โครเอเชีย โครเอเชีย
โปรแกรมวันที่ 2 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
สโลวีเนีย สโลวีเนีย
สโลวาเกีย สโลวาเกีย