โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
แอลเบเนีย แอลเบเนีย
โปแลนด์ โปแลนด์
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ฮังการี ฮังการี
แอลเบเนีย แอลเบเนีย
โปรแกรมวันที่ 9 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
แอลเบเนีย แอลเบเนีย
ซานมารีโน ซานมารีโน
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

06:00
WC Qualification Europe
แอลเบเนีย แอลเบเนีย
ฮังการี ฮังการี
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
โปแลนด์ โปแลนด์
แอลเบเนีย แอลเบเนีย