โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
ลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย
โปรแกรมวันที่ 9 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
เยอรมัน เยอรมัน
โปรแกรมวันที่ 6 ก.ย. 2021

06:00
WC Qualification Europe
ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
มาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

08:45
WC Qualification Europe
ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
โรมาเนีย โรมาเนีย