โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

00:14
WC Qualification Asia
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

07:00
WC Qualification Asia
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

05:00
WC Qualification Asia
China China
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

00:14
WC Qualification Asia
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
Oman Oman