โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:45
WC Qualification Asia
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิรัก อิรัก
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

06:45
WC Qualification Asia
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิหร่าน อิหร่าน
โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

06:00
WC Qualification Asia
ซีเรีย ซีเรีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

06:45
WC Qualification Asia
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เลบานอน เลบานอน