โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

07:00
WC Qualification Asia
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย
China China
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

07:00
WC Qualification Asia
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

06:00
WC Qualification Asia
Oman Oman
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย
โปรแกรมวันที่ 3 ก.ย. 2021

08:00
WC Qualification Asia
ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย
เวียดนาม เวียดนาม