โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:45
กระชับมิตร
ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์
กาตาร์ กาตาร์
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

09:15
กระชับมิตร
โปรตุเกส โปรตุเกส
กาตาร์ กาตาร์
โปรแกรมวันที่ 8 ก.ย. 2021

08:45
กระชับมิตร
ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
กาตาร์ กาตาร์
โปรแกรมวันที่ 5 ก.ย. 2021

06:45
กระชับมิตร
กาตาร์ กาตาร์
โปรตุเกส โปรตุเกส
โปรแกรมวันที่ 2 ก.ย. 2021

08:45
กระชับมิตร
กาตาร์ กาตาร์
เซอร์เบีย เซอร์เบีย