โปรแกรมวันที่ 24 ม.ค. 2022

22:00
Asian Cup Women
Myanmar W Myanmar W
เกาหลีใต้ (หญิง) เกาหลีใต้ (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 22 ม.ค. 2022

04:00
Asian Cup Women
เกาหลีใต้ (หญิง) เกาหลีใต้ (หญิง)
เวียดนาม (หญิง) เวียดนาม (หญิง)