โปรแกรมวันที่ 14 ต.ค. 2021

09:00
Copa Verde
Brasiliense Brasiliense
Rio Branco ES Rio Branco ES
โปรแกรมวันที่ 13 ก.ย. 2021

08:00
Serie D
Brasiliense Brasiliense
เฟอร์โรเวียเรีย เฟอร์โรเวียเรีย
โปรแกรมวันที่ 5 ก.ย. 2021

09:00
Serie D
Goianésia Goianésia
Brasiliense Brasiliense
โปรแกรมวันที่ 23 ส.ค. 2021

09:00
Serie D
Nova Mutum EC Nova Mutum EC
Brasiliense Brasiliense