โปรแกรมวันที่ 16 ม.ค. 2022

02:00
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอเซล่า ลามังกัน เปอเซล่า ลามังกัน
เปอร์ซิจา จาการ์ตา เปอร์ซิจา จาการ์ตา
โปรแกรมวันที่ 11 ม.ค. 2022

22:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิตา ตันเกอรัง เปอร์ซิตา ตันเกอรัง
เปอเซล่า ลามังกัน เปอเซล่า ลามังกัน