โปรแกรมวันที่ 29 ก.ย. 2021

12:00
Segunda División
San Antonio Unido San Antonio Unido
Iberia Iberia
โปรแกรมวันที่ 26 ก.ย. 2021

09:00
Segunda División
Concepcion Concepcion
San Antonio Unido San Antonio Unido