โปรแกรมวันที่ 20 ม.ค. 2022

14:30
Sao Paolo Youth Cup
Cruzeiro U20 Cruzeiro U20
เซาเปาโล U20 เซาเปาโล U20
โปรแกรมวันที่ 18 ม.ค. 2022

13:00
Sao Paolo Youth Cup
เซาเปาโล U20 เซาเปาโล U20
Vasco U20 Vasco U20
โปรแกรมวันที่ 16 ม.ค. 2022

14:45
Sao Paolo Youth Cup
เซาเปาโล U20 เซาเปาโล U20
São Caetano U20 São Caetano U20
โปรแกรมวันที่ 14 ม.ค. 2022

14:45
Sao Paolo Youth Cup
เซาเปาโล U20 เซาเปาโล U20
São Bernardo U20 São Bernardo U20