โปรแกรมวันที่ 27 ต.ค. 2021

08:05
Friendly International Women
สกอตแลนด์ (หญิง) สกอตแลนด์ (หญิง)
สวีเดน (หญิง) สวีเดน (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 23 ต.ค. 2021

08:35
World Cup Women Qualification Europe
สกอตแลนด์ (หญิง) สกอตแลนด์ (หญิง)
ฮังการี (หญิง) ฮังการี (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 18 ก.ย. 2021

08:00
World Cup Women Qualification Europe
ฮังการี (หญิง) ฮังการี (หญิง)
สกอตแลนด์ (หญิง) สกอตแลนด์ (หญิง)