โปรแกรมวันที่ 30 พ.ย. 2021

08:40
Friendly International Women
เนเธอร์แลนด์ (หญิง) เนเธอร์แลนด์ (หญิง)
ญี่ปุ่น (หญิง) ญี่ปุ่น (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 28 พ.ย. 2021

01:00
World Cup Women Qualification Europe
สาธารณรัฐเช็ก (หญิง) สาธารณรัฐเช็ก (หญิง)
เนเธอร์แลนด์ (หญิง) เนเธอร์แลนด์ (หญิง)