โปรแกรมวันที่ 18 ม.ค. 2022

03:45
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
พีเอสไอเอส ซะมารัง พีเอสไอเอส ซะมารัง
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
โปรแกรมวันที่ 14 ม.ค. 2022

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
โปรแกรมวันที่ 6 ม.ค. 2022

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
พีเอส ทีเอ็นไอ พีเอส ทีเอ็นไอ
โปรแกรมวันที่ 11 ธ.ค. 2021

03:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
บอร์เนียว บอร์เนียว
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
โปรแกรมวันที่ 6 ธ.ค. 2021

03:45
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
บาหลี ยูไนเต็ด บาหลี ยูไนเต็ด
โปรแกรมวันที่ 29 พ.ย. 2021

03:45
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิบ บันดุง เปอร์ซิบ บันดุง
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
โปรแกรมวันที่ 24 พ.ย. 2021

03:30
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี
พีเอส บารินโต พีเอส บารินโต
โปรแกรมวันที่ 20 พ.ย. 2021

01:15
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก
เปอร์ซิค เคดีรี่ เปอร์ซิค เคดีรี่
อารีมา เอฟซี อารีมา เอฟซี