โปรแกรมวันที่ 26 ก.ย. 2021

04:00
Taça De Portugal
Os Limianos Os Limianos
Berço Berço
โปรแกรมวันที่ 10 ก.ย. 2021

05:00
Taça De Portugal
Os Limianos Os Limianos
Montalegre Montalegre